Archiwum aktualności: wrzesień 2020

2020-09-10
Powszechny #Spisrolny to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa. Uzyskane dane i ich analiza pozwolą zaplanować środki finansowe na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe związane z rolnictwem. więcej info - https://spisrolny.gov.pl/ #PSR2020 #LiczySięRolnictwo
więcej >
2020-09-04
Powszechny #Spisrolny to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa. Uzyskane dane i ich analiza pozwolą zaplanować środki finansowe na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe związane z rolnictwem. więcej info - https://spisrolny.gov.pl/ #PSR2020 #LiczySięRolnictwo
więcej >
2020-09-03
Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rek...
więcej >