Archiwum aktualności: maj 2021

2021-05-19
W dniach od 12.05.2021 r. do 17.05.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. W wyżej w...
więcej >
2021-05-19
W dniach od 13.05.2021 r. do 17.05.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - sołectwo Czernica - obszar A.
więcej >
2021-05-13
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 13.05.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - sołectwo Czernica - obszar A.
więcej >
2021-05-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 12.05.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
więcej >