Archiwum aktualności: czerwiec 2020

2020-06-23
W dniach od 17.06.2020 r. do22.06.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej...
więcej >
2020-06-17
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 17.06.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.K...
więcej >
2020-06-16
W dniach od 10.06.2020 r. do 15.06.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz uchwały w sprawie określenia gór...
więcej >
2020-06-10
W dniach od 05.06.2020 r. do 09.06.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.19.130.2020 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedsta...
więcej >
2020-06-09
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 10.06.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz uchwały w sprawie określenia gór...
więcej >
2020-06-04
  Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 05.06.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.19.130.2020 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Konsultacje są prowadzone w dniach od 05.06.2020 r. do 09....
więcej >