Archiwum aktualności: październik 2020

2020-10-29
W dniach od 26.10.2020 r. do 28.10.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji następujący projekt uchwały:1) w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.W wy...
więcej >
2020-10-26
W dniach od 20.10.2020 r. do 23.10.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji następujących projektów uchwał:1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice,2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właśc...
więcej >
2020-10-26
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 26.10.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały: 1)  w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Konsultacje prow...
więcej >
2020-10-20
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 20.10.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji następujących projektów uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice, 2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w...
więcej >
2020-10-13
W dniach od 06.10.2020 r. do 12.10.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. W wyżej wskaz...
więcej >
2020-10-06
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 06.10.2020 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowym...
więcej >