Archiwum aktualności: styczeń 2020

2020-01-25
Zgodnie z zarządzeniem NR W.0050.13.2020, Wójt Gminy Gaszowice ogłasza, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości do sprzedaży grunt stanowiący własność Gminy Gaszowice.  
więcej >
2020-01-16
W dniach od 10.01.2020 r. do 15.01.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze śro...
więcej >
2020-01-15
W dniach 10.01.2020 r. do 14.01.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gaszowice. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2020-01-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 10.01.2020 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały dotyczącej:określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z z...
więcej >
2020-01-09
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 10.01.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z...
więcej >