Archiwum aktualności: styczeń 2017

2017-01-24
W dniach od 17.01.2017 r. do 20.01.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gaszowicach. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2017-01-17
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 17.01.2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany w drodze Zarządzenia nr W.0050.14.2017 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 17 styc...
więcej >