Archiwum aktualności: luty 2020

2020-02-24
W terminie od 13.02.2020 do 20.02.2020 roku prowadzono konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023, wyniki konsultacji w pliku poniżej: Raport z przeprowadzonych konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gm...
więcej >
2020-02-21
W miesiącach od grudnia 2019 do lutego 2020, przeprowadzona dwa nabory do udziału w projekcie grantowym pn. "Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice". Poniżej zamieszczamy listę nieruchomości które przeszły pozytywnie weryfikację formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową: LISTA NIERUCHOMOŚCI ZA...
więcej >
2020-02-19
Gaszowice, dnia 18.02.2020 r. BR.0002.2.2020 ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.02.2020 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-b...
więcej >
2020-02-19
70 milionów złotych, w tym ponad 52 miliony unijnego dofinansowania, 11 gmin należących do 5 śląskich powiatów, 2646 budynków i 3598 ekologicznych instalacji, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary – to liczbowe podsumowanie ekologicznego projektu, którego partnerem jest Gmina Gaszowice. Dzięki projektowi w naszej g...
więcej >
2020-02-13
Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:Nabór nr 1/2020 na przedsięwzięcie nr 4. Poprawa jakości przestrzeni...
więcej >
2020-02-13
Wójt Gminy Gaszowice zaprasza na konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023. Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 lutego 2020 roku Termin zakończenia konsultacji: 20 lutego 2020 roku Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących f...
więcej >
2020-02-10
Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 08.02.2020 r. w miejscowości Gaszowice przy ul. Rybnickiej została zabrana kotka koloru biało-brązowego do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42. Telefon 32 424 62 99
więcej >
2020-02-04
UWAGA! dodatkowy termin naboru w dniach 5 - 13 luty 2020! Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego "Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice". Gmina Gaszowice planuje realizację kolejnego projektu z zakresu usuwania materiałów azbes...
więcej >