Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023

2020-02-13

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza na konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 lutego 2020 roku
  • Termin zakończenia konsultacji: 20 lutego 2020 roku

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

• zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 13.02.2020 do 20.02.2020 roku z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gaszowice.pl), na stronie internetowej gminy (www.gaszowice.pl) oraz w Urzędzie Gminy w pokoju numer 03 w dniach i godzinach pracy. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: rozwoj@gaszowice.pl ; drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice; do Urzędu Gminy Gaszowice (Dziennik Podawczy lub pokój numer 03) w dniach i godzinach pracy urzędu.

• zbierania uwag ustnych w terminie od 13.02.2020 do 20.02.2020 roku w Urzędzie Gminy Gaszowice w pokoju numer 03 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

• otwartego spotkania konsultacyjnego, na którym zaprezentowany zostanie projekt aktualizacji dokumentu. Spotkanie odbędzie się 20.02.2020 roku o godzinie 16.00 w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 3 – budynek ośrodka zdrowia [I piętro, sala narad].

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie aktualizacji dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji. Aktualizacja Programu jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

projekt aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023” – wersja elektroniczna nieedytowalna

projekt aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023” – wersja elektroniczna edytowalna

Formularz konsultacyjny