Aktualności

2024-02-19
Nasi sąsiedzi z Gminy Lyski organizują - X Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
więcej >
2024-02-19
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wynosiło 7 767,85 zł (M.P z 2024 r. poz. 82)
więcej >
2024-02-05
Decyzje o podatku od nieruchomości i decyzje o podatku rolnym oraz opłaty za odpady komunalne można odebrać w budynku OKIS w Gaszowicach w następujących dniach
więcej >
2024-02-05
Decyzje o podatku od nieruchomości i decyzje o podatku rolnym oraz opłaty za odpady komunalne można odebrać w budynku OSP Szczerbice w następujących dniach:
więcej >
2024-01-29
UWAGA !!! W dniu 01.02.2024 r. (czwartek) w Urzędzie Gminy nie będą działały telefony z powodu prac konserwacyjnych. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !
więcej >
2024-01-24
Gmina Gaszowice przygotowuje się do złożenia wniosku w ramach kolejnego partnerskiego projektu parasolowego, tym razem wniosek dotyczył będzie rozwoju działań klastra energii.
więcej >
2024-01-21
Drogie Babcie, Szanowni Dziadkowie!
więcej >
2024-01-18
  Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje na dzień 25.01.2024 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >