Aktualności

2024-06-12
Obowiązkowy audyt energetyczny przy pompie ciepła, obowiązkowy wybór pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet z listy ZUM,
więcej >
2024-06-12
więcej >
2024-06-05
Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.
więcej >
2024-05-24
Start pilotażu jednej infolinii dla wszystkich urzędów skarbowych w województwie śląskim
więcej >
2024-05-21
15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czyli tzw. Ustawa Kamilka lub Lex Kamilek.
więcej >
2024-05-17
20:30 Otwarcie, zwiedzanie Galerii w Dworze 21:00 Koncert wieczorny zespołu GOLDEN TRIO 22:00 ASTROLAB - Centrum Edukacji Kosmicznej - obserwacja niema nad Łukowem
więcej >
2024-05-16
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuje na dzień 27.05.2024 r. o godz. 14:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2024-05-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniach od 15-23.05.2024 r. odbędą się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy Gaszowice, na których wybierani będą na kolejną kadencję sołtysi i rady sołeckie .
więcej >