Wyniki naboru - projekt grantowy "Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice".

2020-02-21

 

W miesiącach od grudnia 2019 do lutego 2020, przeprowadzona dwa nabory do udziału w projekcie grantowym pn. "Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice".

Poniżej zamieszczamy listę nieruchomości które przeszły pozytywnie weryfikację formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową:

LISTA NIERUCHOMOŚCI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Na podstawie otrzymanej dokumentacji zostanie opracowany projekt który będzie brał udział w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Realizację projektu przewidziano na lata 2021 i 2022. Uzyskanie grantu będzie możliwe wyłącznie dla inwestycji, które zostaną rozpoczęte dopiero po przyznaniu Gminie dofinansowania i podpisaniu umowy z wnioskodawcą.

UWAGA! Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta lub zostanie rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą, nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania.