LGD LYSKOR - ogłoszenie o naborze

2020-02-13

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
Nabór nr 1/2020 na przedsięwzięcie nr 4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Termin naboru wniosków: 26 lutego 2020 r. – 11 marca 2020 r. (do godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2020/02/10/nabor-wnioskow-w-ramach-prow-2014-2020-7/