Odnawialne Źródła Energii – 3598 instalacji w 11 gminach!

2020-02-19

 

70 milionów złotych, w tym ponad 52 miliony unijnego dofinansowania, 11 gmin należących do 5 śląskich powiatów, 2646 budynków i 3598 ekologicznych instalacji, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary – to liczbowe podsumowanie ekologicznego projektu, którego partnerem jest Gmina Gaszowice. Dzięki projektowi w naszej gminie na montaż odnawialnych źródeł energii będzie do rozdysponowania około 3,5 mln zł! Oznacza to, że 176 instalacji pojawi się w gaszowickich gospodarstwach domowych! W poniedziałek 17 lutego w tarnogórskim ratuszu beneficjenci tego przedsięwzięcia podpisali aneks do zawartej przed dwoma laty umowy.
Projekt, który dzięki decyzji Zarządu Województwa Śląskiego – otrzymał dofinansowanie, realizowany będzie w formule „parasolowej” co oznacza, że gmina będąca beneficjentem środków europejskich jest w tym zadaniu inwestorem, a mieszkańcy będą wnosili jedynie wkład własny.
Pierwotnie projekt nie został wybrany do finansowania. Jednak dzięki staraniom władz województwa zabezpieczeno dodatkowe środki na realizację tego działania oraz po naszym odwołaniu od wyników konkursu, dzięki któremu po ponownej ocenie projektu, z ósmego miejsca listy rankingowej projektów znaleźliśmy się na drugim miejscu. Udało się nam po 2 latach te finansowanie pozyskać.

Mieszkańcy 11 gmin partnerskich, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom. Mieszkańcy zapłacą tylko ok. 30 procent kosztów instalacji.
Wybór projektu do dofinansowania oznacza, że gmina po podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie miała możliwość realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, w którym w pierwszej kolejności wezmą udział mieszkańcy składający deklaracje udziału w projekcie w IV kwartale 2017 roku. W projekcie gaszowickim objętych jest obecnie 176 nieruchomości z taką samą ilością instalacji.
Proces podpisywania umów organizacyjno – finansowych z mieszkańcami wkrótce się rozpocznie. W trakcie tego procesu – w razie rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału w projekcie – w marcu br. ogłoszony zostanie również nabór uzupełniający.
Na początku marca bieżącego roku ogłoszone zostaną z kolei przetargi na poszczególne instalacje. Wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września 2020 roku.
Zakładamy, że pierwsze prace montażowe ruszą w IV kwartale br.
Instalacje będą finansowane w kwocie brutto: ok. 70% ze środków UE, natomiast pozostałe ok. 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich wykonawców.