DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU I WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO

2020-02-04

 

UWAGA! dodatkowy termin naboru w dniach 5 - 13 luty 2020!

Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego "Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice".

Gmina Gaszowice planuje realizację kolejnego projektu z zakresu usuwania materiałów azbestowych. Projekt będzie brał udział w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wszystkie osoby z terenu Gminy Gaszowice posiadające na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych wyroby zawierające azbest zapraszamy do udziału w projekcie „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice”. Możliwe będzie uzyskanie wysokiej dotacji w formie grantu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, jak również na wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Realizację projektu przewidziano na lata 2021 i 2022. Uzyskanie grantu będzie możliwe wyłącznie dla inwestycji, które zostaną rozpoczęte dopiero po przyznaniu Gminie dofinansowania i podpisaniu umowy z wnioskodawcą. Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta lub zostanie rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą, nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Regulaminie (do pobranie poniżej). UWAGA! Wniosek należy złożyć do 13 lutego 2020 roku. Nie decyduje kolejność składania wniosków.

Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego "Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice".