Wyniki konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023

2020-02-24

W terminie od 13.02.2020 do 20.02.2020 roku prowadzono konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023, wyniki konsultacji w pliku poniżej:

Raport z przeprowadzonych konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023