Archiwum aktualności: maj 2020

2020-05-29
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Gminy z dobrą energią…” – łącznie 78 miejsc na terenie 13 gmin Subregionu. Dla wnioskodawców dostępne są ograniczone rodzaje i ilości instalacji (przypisane do każdej gminy...
więcej >
2020-05-26
więcej >
2020-05-22
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Czernica (link).      
więcej >
2020-05-21
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje na dzień 28.05.2020 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2020-05-21
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków...
więcej >
2020-05-21
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerw...
więcej >
2020-05-20
11 czerwca mieliśmy po raz kolejny, a dokładnie po raz siódmy, spotkać się na Czernickim Biegu Ulicznym. W tym roku tradycyjny Bieg odbędzie się w innej formie :) Pozostają dwie trasy: 5 i 10 km. A co się zmieni?biegamy osobno i rezygnujemy z klasyfikacji i pomiaru czasu - w tym roku biegamy dla siebie, własnej radości i potrzymania t...
więcej >
2020-05-20
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że od 15 maja 2020 r. przyjmowanie wniosków w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze. Wprowadzone w wersji 2.0 Programu zmiany, m.in. znacznie upraszczają i skracają proces przyznawania dotacji, zmieniają ich wysokość oraz kryteria dochodowe wniosku. Sk...
więcej >
2020-05-19
Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posia...
więcej >
2020-05-17
więcej >
2020-05-12
Od 18 do 25 maja br. można składać wnioski o wpisanie na listę rezerwową w projekcie dofinansowania instalacji urządzeń OZE czyli ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła , solarów i kotłów na pelet. W ramach unijnego projektu w całej gminie zainstalowanych będzie ich ponad 170. Szacujemy, że mieszkańcy zapłacą tylko 30 procent koszt...
więcej >
2020-05-12
W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, gaszowicki Urząd Gminy w dalszym ciągu funkcjonuje w ograniczonym zakresie.Godziny jego otwarcia postały bez zmian tj. (pn.-śr.) w godzinach od 7.00 do 15.00, (czw.) w godzinach od 7.00 do 17.00, (pt.) w godzinach od 7.00 do 13.00.W dalszym ciągu w Urzędzie nie jest prowadzona bezpośrednia...
więcej >
2020-05-11
Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 8 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 655 tys., czyli połowa z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.   W tym roku termin składania wniosków o dopłaty minister rolnictwa i rozw...
więcej >
2020-05-11
Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Gaszowice, że do dnia 31 maja 2020 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.
więcej >
2020-05-11
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesion...
więcej >
2020-05-06
Szanowni Rodzice! Urząd Gminy informuje, że po dokonaniu przez placówki kolejnej wnikliwej diagnozy potrzeb dzieci przedszkolnych w Gminie Gaszowice działalność przedszkoli planowana od 11.05.2020 r. zostaje zawieszona do odwołania.
więcej >
2020-05-05
Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składaćw ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paw...
więcej >
2020-05-04
Urząd Gminy informuje, że podjął działania i planuje od 11.05.2020 roku zapewnić opiekę dzieciom w placówkach przedszkolnych na specjalnych zasadach i warunkach określonych w dodatkowym regulaminie znajdującym się w placówkach oświatowych. Szczegółowe informacje dostępne w sekretariatach przedszkoli.
więcej >