Nabór uzupełniający do projektu partnerskiego Odnawialne Źródła Energii

2020-05-12

Od 18 do 25 maja br. można składać wnioski o wpisanie na listę rezerwową w projekcie dofinansowania instalacji urządzeń OZE czyli ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła , solarów i kotłów na pelet. W ramach unijnego projektu w całej gminie zainstalowanych będzie ich ponad 170. Szacujemy, że mieszkańcy zapłacą tylko 30 procent kosztów.

Wnioski wysłać trzeba będzie do urzędu tradycyjną pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu głównym do urzędu. Wybór wnioskodawców z listy uzupełniającej, po zweryfikowaniu przekazanych dokumentów. Celem naboru uzupełniającego jest utworzenie listy rezerwowej. Gmina dysponuje ograniczoną ilością dostępnych instalacji. Na tą chwilę dostępnych jest około 40 instalacji z czego zaledwie 20 sztuk to instalacje fotowoltaiczne.

WNIOSKI I WSZYSTKIE POZOSTAŁE DOKUMENTY SĄ DOSTĘPNE TU ORAZ JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ

Na liście podstawowej znalazło się ponad 176 wniosków na ponad 176 instalacji takich jak ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary, a do rozdysponowania na montaż odnawialnych źródeł energii mamy około 3 mln zł.

Nabór uzupełniający ma za zadanie znaleźć chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub z innych powodów nie wezmą w nim udziału

Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków UE, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich wykonawców. Przetargi na poszczególne instalacje są już ogłoszone.

Trzeba przy tym się z tym liczyć, że wyłonienie wykonawców i realizacja instalacji u mieszkańców nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, co nastąpi w okolicach końca sierpnia 2020 roku. To oznacza, że wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września i października 2020 roku.

Zakładamy, że pierwsze prace projektowe ruszą w IV kwartale br. a prace montażowe będą trwały od początku 2021 roku.

Mieszkańcy 11 gmin partnerskich, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

—————————–

Projekt: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

Całość projektu partnerskiego opiewa na łączną kwotę prawie 70 mln zł w tym blisko 53 mln zł dofinansowania, co pozwoli na realizację 3598 instalacji.

REGULAMIN WRAZ WNIOSKIEM I ZAŁĄCZNIKAMI