Urząd Gminy wciąż z ograniczeniami

2020-05-12

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, gaszowicki Urząd Gminy w dalszym ciągu funkcjonuje w ograniczonym zakresie.
Godziny jego otwarcia postały bez zmian tj. (pn.-śr.) w godzinach od 7.00 do 15.00,
(czw.) w godzinach od 7.00 do 17.00, (pt.) w godzinach od 7.00 do 13.00.
W dalszym ciągu w Urzędzie nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa klientów.
Tak jak do tej pory, osobiste załatwienie sprawy w Urzędzie w sytuacji tego wymagającej możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danego referatu.
Kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu.
Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, faksem, e-mailem lub za pośrednictwem
SEKAP lub ePUAP.
Przy głównym wejściu do budynku ustawiona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu ).
Wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem.
Poniżej lista kontaktowa do biur urzędu, z których najczęściej korzystają mieszkańcy:
• Sekretariat tel. 32 4327140, email: ug@gaszowice.pl;
• Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych tel. 32 4327147
email: ewidencja_ludnosci@gaszowice.pl;
• Wymiar podatków tel. 32 4327152, email: podatki@gaszowice.pl;
• Księgowość podatkowa, opłaty za gospodarowanie odpadami, tel. 32 4327153, email: podatki@gaszowice.pl;
• Referat Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych tel. 32 4327155,
email: inwestycje@gaszowice.pl;
• Referat Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy tel. 32 4327144,
email: srodowisko@gaszowice.plrozwoj@gaszowice.pl;
• Stanowisko ds. gospodarki gruntami i spraw rolnych tel. 32 4327151, email: rolnictwo@gaszowice.pl;
• Stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych tel. 32 4327151, email: dzialalnosc@gaszowice.pl;
• Urząd Stanu Cywilnego tel. 32 4327146, email: usc@gaszowice.pl.