Program Czyste Powietrze - nowa odsłona

2020-05-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że od 15 maja 2020 r. przyjmowanie wniosków w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze. Wprowadzone w wersji 2.0 Programu zmiany, m.in. znacznie upraszczają i skracają proces przyznawania dotacji, zmieniają ich wysokość oraz kryteria dochodowe wniosku. Skracają też czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.

Szczegóły Programu Czyste Powietrze 2.0 w załączniku.

Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE znajduje się na stronie Funduszu: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.html .