Nabór uzupełniający w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..."

2020-05-29

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Gminy z dobrą energią…” – łącznie 78 miejsc na terenie 13 gmin Subregionu.

Dla wnioskodawców dostępne są ograniczone rodzaje i ilości instalacji (przypisane do każdej gminy) – wykaz dostępnych instalacji w ramach poszczególnych gmin znajduje się w ogłoszeniu o naborze.

Mieszkańcy gminy Gaszowice mogą aplikować o grant na 2 inwestycje.

Projekt „Gminy z dobrą energią…”  został zainicjowany w kwietniu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu (obecnie jest to łącznie 78 instalacji). Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej (przy czym montaż instalacji fotowoltaicznej ma jedynie charakter uzupełniający do wymiany kotła).

Ogłoszenie o naborze - strona www.subregion.pl

Informacje dot. naboru można uzyskać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – Pani Hanna Apacka i Pani Natalia Byglewska, tel. 32 422 24 46, 512 986 477 lub mailowodobraenergia@subregion.pl