!! Ważna Informacja !!

2020-05-04

Urząd Gminy informuje, że podjął działania i planuje od 11.05.2020 roku zapewnić opiekę dzieciom w placówkach przedszkolnych na specjalnych zasadach i warunkach określonych w dodatkowym regulaminie znajdującym się w placówkach oświatowych. Szczegółowe informacje dostępne w sekretariatach przedszkoli.