Archiwum aktualności: marzec 2022

2022-03-24
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza kolejny nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice". Wnioskodawca w ramach inwestycji objętej Grantem może przeprowadzić następujące prace:
więcej >
2022-03-24
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuje na dzień  31.03.2022 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2022-03-23
Stowarzyszenie LYSKOR zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
więcej >
2022-03-22
Kilka dni temu w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów gościł pan Garri Martin, członek Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy. W trakcie spotkania z przedstawicielami naszego Związku pan Garri Martin opowiedział o swoich dramatycznych przeżyciach z ostatnich tygodni w Ukrainie. Przekazał również kilka...
więcej >
2022-03-22
Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres, tj. na okres ich legalnego pobytu na terytor...
więcej >
2022-03-21
W dniu 24.03.2022 r. (czwartek) w kawiarni OKiS Gaszowice w godz. 16:30 – 17:30 odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące Programu priorytetowego „Czyste Powietrze".
więcej >
2022-03-21
W dniach od 14 do 18 marca br. mieszkańcy gminy Gaszowice kolejny raz mogli starać się o udział w projekcie umożliwiającym otrzymanie dotacji do instalacji urządzeń OZE, tym razem nabór odbył się tylko dla instalacji solarnych.
więcej >
2022-03-21
Na podstawie art.32 ust.1 i ust.3, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn.  Dz. U z 2021r. , poz. 372.z późn.zm.) § 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji...
więcej >
2022-03-17
24 lutego 2022 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach w ramach projektu "Łączmy pokolenia! Polsko - Czeskie spotkania międzypokoleniowe" odbyło się działanie p.n. Międzypokoleniowe Warsztaty Ostatkowe. Wzięli w nich udział Mieszkańcy Gminy Gaszowice wraz z przyjaciółmi z Czech, którzy odwiedzili naszą Gminę w ramach tego wyd...
więcej >
2022-03-17
Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:1. Nabór nr 1/2022 - podejmowanie działalności g...
więcej >
2022-03-17
24 lutego 2022 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach w ramach projektu “Łączmy pokolenia! Polsko - Czeskie spotkania międzypokoleniowe” odbyło się działanie p.n. Międzypokoleniowe Warsztaty Ostatkowe. 
więcej >
2022-03-11
Od 14 do 18 marca br. można składać wnioski o wpisanie na listę rezerwową w projekcie dofinansowania instalacji urządzeń OZE. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie instalacji solarnej.
więcej >
2022-03-11
więcej >
2022-03-10
Nabór uzupełniający przeprowadzono w terminie od 12 stycznia do 14 lutego 2022 r. Do naboru uzupełniającego złożonych zostało 9 wniosków, z tego 4 dotyczyły budynków mieszkalnych, natomiast 5 dotyczyło budynków niemieszkalnych.
więcej >
2022-03-08
Życzenia z okazji Dnia Kobiet
więcej >