Wyniki naboru uzupełniającego marzec 2022

2022-03-21

W dniach od 14 do 18 marca br. mieszkańcy gminy Gaszowice kolejny raz mogli starać się o udział w projekcie umożliwiającym otrzymanie dotacji do instalacji urządzeń OZE, tym razem nabór odbył się tylko dla instalacji solarnych.

Nabór uzupełniający miał za zadanie znaleźć chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub z innych powodów nie wezmą w nim udziału.

W naborze dodatkowym “wolna” było 1 instalacja solarna. W terminie aktualnego naboru wpłynęły 2 deklaracje udziału w projekcie.

Po przenalizowaniu kryteriów punktowych przydzielono następujące punkty:

  1. Działka nr 1099/84 – 1 pkt.
  2. Działka nr 1242/69 – 0 pkt.

Do realizacji zakwalifikowała się nieruchomość nr 1099/84, zaś nieruchomość nr 1242/69 znajduje się na liście rezerwowej dla zadania.

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs