Nabór uzupełniający 2022 do projektu partnerskiego Odnawialne Źródła Energii

2022-03-11

Od 14 do 18 marca br. można składać wnioski o wpisanie na listę rezerwową w projekcie dofinansowania instalacji urządzeń OZE. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie instalacji solarnej.

Deklaracje (wniosek) można dostarczyć do urzędu osobiście lub tradycyjnie pocztą. Wybór wnioskodawców z listy uzupełniającej, nastąpi po zweryfikowaniu przekazanych dokumentów. Gmina dysponuje ograniczoną ilością dostępnych instalacji tj. jedną instalacją solarną.

Nabór uzupełniający ma za zadanie znaleźć chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub z innych powodów nie wezmą w nim udziału.

Realizacja inwestycji nastąpi w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Mieszkańcy 11 gmin partnerskich, którzy biorą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.