Archiwum aktualności: lipiec 2022

2022-07-31
W dniu 1 sierpnia  2022 r. o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.    
więcej >
2022-07-27
Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
więcej >
2022-07-25
Informacje o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Szczerbic mogą odebrać w budynku OSP Szczerbice (ul. Radoszowska) w następujących dniach: 30 lipca 2022 (sobota) - w godzinach 9.00 - 13.00; 31 lipca 2022 (niedziela) - w godzinach 8.00 - 13.00.
więcej >
2022-07-25
Informacje o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
więcej >
2022-07-15
Informujemy, że GMINA GASZOWICE otrzymała dotację w wysokości 41 500,00 zł w ramach wieloletniego programu – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, dotyczącego zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz nowości wydawniczych i elementów wyposażenia bibliotek szkolnych. Całkowita wartość projektu...
więcej >
2022-07-13
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice". Wnioskodawca w ramach inwestycji objętej Grantem może przeprowadzić następujące prace:
więcej >
2022-07-07
Z usług ekodoradcy mieszkańcy gminy mogą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 504004207 lub 324 212 149 (wew. 4) oraz osobiście w Rybniku na ul. Rudzkiej 13 C II piętro (na terenie Kampusu).
więcej >
2022-07-01
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia. Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właśc...
więcej >
2022-07-01
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w miejscowości Szczerbice na okres do 10 lat.
więcej >