NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

2022-07-15

Informujemy, że GMINA GASZOWICE otrzymała dotację w wysokości 41 500,00 zł

w ramach wieloletniego programu – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, dotyczącego zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz nowości wydawniczych i elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 51 875,00 zł z czego 41 500,00  zł to wsparcie z środków budżetu państwa a 10 375,00 zł to wkład własny.

 

W tym roku wsparcie otrzymały:

- SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GASZOWICACH – 12000,00

- SZKOŁA PODSTAWOWA im. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH – 12000,00

- SZKOŁA PODSTAWOWA im. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO W CZERNICY – 12000,00

- PRZEDSZKOLE W PIECACH – 2500,00

- PRZEDSZKOLE W ZSP W SZCZERBICACH – 3000,00

 

Zadanie jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.