NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020

2022-07-27


Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. Nabór nr 1/2022/G na przedsięwzięcie Inicjatywy propagujące idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów;

2. Nabór nr 2/2022/G na przedsięwzięcie Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii;

3. Nabór nr 3/2022 na przedsięwzięcie Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Termin naborów wniosków: 10 sierpnia 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie: www.lyskor.pl oraz pod linkiem http://lyskor.pl/2022/07/27/14758/