Archiwum aktualności: grudzień 2021

2021-12-31
więcej >
2021-12-30
Tylko do 31 grudnia 2021 r. właściciele lasów prywatnych mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP wnioski o „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. W tym naborze Agencja zarejestrowała dotyc...
więcej >
2021-12-30
31 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie z ARiMR na ten cel można się ubiegać już po raz drugi.
więcej >
2021-12-30
Wójt Gminy Gaszowice na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Udziel...
więcej >
2021-12-29
Urząd Gminy Gaszowice w dniu 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) będzie nieczynny. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Gaszowice z dnia 23 listopada 2021 r. dzień ten został odpracowany w dniu 11 grudnia 2021 r.
więcej >
2021-12-29
Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - spektakl świąteczny "Herody". Niewielka walizka po starym akordeonie – w nim zamyka się nie tylko świat Heroda, bohatera bożonarodzeniowego przedstawienia popularnego niegdyś na podlaskich wsiach, ale także tradycja dawnego kolędowania - MUSICIE to zobaczyć!
więcej >
2021-12-28
W ramach projektu „Spotkanie z górnictwem” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu „Przekraczamy granice” został wydany Biuletyn informacyjny. W publikacji tej opisane są partnerskie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowica...
więcej >
2021-12-23
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gaszowice z dnia 12 listopada 2021 r. Urząd Gminy Gaszowice w dniu 24.12.2020 r. (Wigilia) będzie nieczynny.
więcej >
2021-12-23
więcej >
2021-12-20
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.12.2021 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2021-12-16
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że zgodnie z art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) termin obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mie...
więcej >
2021-12-16
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że zgodnie z art 6c ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pi...
więcej >
2021-12-07
Ośrodek Kultury w Czernicy i Stowarzyszenie Działań Lokalnych "Spichlerz" serdecznie zaprasza na Gminny Jarmark Świąteczny do parku przy pałacu w Czernicy. W programie wiele atrakcji, występy artystyczne, szukanie pierwszej gwiazdki z Astrohunters, wizyta Mikołaja oraz koncert zespołu "Chwila Nieuwagi". Szczegółowy program wydarzenia...
więcej >
2021-12-07
Ośrodek Kultury w Czernicy i Stowarzyszenie Działań Lokalnych "Spichlerz" serdecznie zapraszają na Gminny Jarmark Świąteczny. 
więcej >
2021-12-04
więcej >
2021-12-03
10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
więcej >