Spotkanie z górnictwem

2021-12-28

W ramach projektu „Spotkanie z górnictwem” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu „Przekraczamy granice” został wydany Biuletyn informacyjny. W publikacji tej opisane są partnerskie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach oraz Zakladni Skola Ostrava – Dubina, Frantiska Formana 45. Przedstawiono wszystkie działania, które miały miejsce w ramach projektu wraz ze zdjęciami. Biuletyn został wydany w 300 egzemplarzach: 150 sztuk w języku polskim i 150 sztuk                            w języku angielskim. Album został rozprowadzony wśród dzieci i nauczycieli obu szkół, otrzymały go władze Gminy Gaszowice, władze miasta Ostrawy, biblioteka w Ostrawie i biblioteka gminna w Gaszowicach. Egzemplarze biuletynu zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Rybniku i do wszystkich instytucji, które uczestniczyły w realizacji projektu (zabytkowa kopalnia Ignacy, Landek Park, Muzeum w Rybniku).