Archiwum aktualności: styczeń 2021

2021-01-25
W DNIU 27.01.2021 R. NASTAPI BRAK WODY Z POWODU PRAC NA SIECI WODOCIĄGOWEJ: 1. GASZOWICE UL. WIEJSKA, KOLEJOWA, RYDUŁTOWSKA 2-8 W GODZ 07:00-15:00
więcej >
2021-01-22
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - sołectwa Piece i Szczerbice - obszar A do publicznego wglądu odbędzie się w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 22 lutego 2021 r. Obwieszczenie w tej sprawie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publiczn...
więcej >
2021-01-21
ZAWIADOMIENIEPrzewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.01.2021 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2021-01-21
więcej >
2021-01-15
Wreszcie pojawił się jeden z najważniejszych elementów walki z pandemią – szczepionka, która daje nam nadzieję na tak wyczekiwany powrót do normalności. Osoby, które ukończyły 80 lat mogą zarejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19 już od 15 stycznia br., a osoby, które ukończyły 70 lat – od 22 stycznia. Same szc...
więcej >
2021-01-15
Stowarzyszenie LYSKOR zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w związku z ogłoszonymi...
więcej >
2021-01-13
Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:1. Nabór nr 1/2021 - podejmowanie działalności g...
więcej >
2021-01-12
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą na rozwój terenów wiejskich. Do tej pory Stowarzyszenie pełniło rolę operatora w dystrybucji środków z osi LEADER w ramach Programu Rozw...
więcej >
2021-01-12
Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2021 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2020 oraz wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
więcej >