Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - sołectwa Piece i Szczerbice - obszar A do publicznego wglądu

2021-01-22

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - sołectwa Piece i Szczerbice - obszar A do publicznego wglądu odbędzie się w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 22 lutego 2021 r. Obwieszczenie w tej sprawie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gaszowice.

Aby poznać szczegóły dotyczące wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu, należy kliknąć w link zamieszczony poniżej.

https://bip.gaszowice.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-gaszowice-z-dnia-22-stycznia-2021-r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-gaszowice-solectwa-piece-i-szczerbice-obszar-a#cnt

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Gaszowice pod numerem telefonu 32 43 27 158.