Archiwum aktualności: maj 2024

2024-05-24
Start pilotażu jednej infolinii dla wszystkich urzędów skarbowych w województwie śląskim
więcej >
2024-05-21
15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czyli tzw. Ustawa Kamilka lub Lex Kamilek.
więcej >
2024-05-17
20:30 Otwarcie, zwiedzanie Galerii w Dworze 21:00 Koncert wieczorny zespołu GOLDEN TRIO 22:00 ASTROLAB - Centrum Edukacji Kosmicznej - obserwacja niema nad Łukowem
więcej >
2024-05-16
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuje na dzień 27.05.2024 r. o godz. 14:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2024-05-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniach od 15-23.05.2024 r. odbędą się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy Gaszowice, na których wybierani będą na kolejną kadencję sołtysi i rady sołeckie .
więcej >
2024-05-10
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz. 337), roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2024 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4358 zł.
więcej >
2024-05-10
Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Wójt Gminy Gaszowice informuje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Przeprowadzenie pos...
więcej >