Informacja Wójta o zebraniach wiejskich

2024-05-10

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniach od 15-23.05.2024 r. odbędą się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy Gaszowice, na których wybierani będą na kolejną kadencję sołtysi i rady sołeckie .

Obwieszczenia Wójta Gminy Gaszowice z dnia 8 maja 2024 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w danym sołectwie zostały podane do wiadomości mieszkańców sołectw zgodnie z zapisami statutowymi.

 

Szczegóły w Obwieszczeniach :

  1. Zebranie wiejskie – Sołectwo Piece
  2. Zebranie wiejskie – Sołectwo Łuków Śląski
  3. Zebranie wiejskie – Sołectwo Szczerbice
  4. Zebranie wiejskie – Sołectwo Gaszowice
  5. Zebranie wiejskie – Sołectwo Czernica