Informacja dla organizacji pozarządowych

2024-05-21

15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czyli tzw. Ustawa Kamilka lub Lex Kamilek.

W związku z powyższym informuje się organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gaszowice o obowiązkach wynikających z Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz ważnych terminach:

Od 15 lutego 2024r. obowiązek bezpiecznej rekrutacji personelu (rozszerzone obowiązki pracodawcy)

Od 15 lutego 2024r. do 15 sierpnia 2024r. czas na opracowanie i wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich

15 sierpnia 2024r. – ostateczny termin na wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich.

Urząd Gminy informuje, iż przy naborze wniosków na realizację zadań publicznych wymagane będzie spełnianie w/w obowiązków.