Archiwum aktualności: czerwiec 2022

2022-06-30
W związku z kolejnym odwołaniem firm uczestniczących w procedurze przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Gaszowice przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów w miesiącu lipcu 2022r
więcej >
2022-06-27
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 informujemy, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę elektroniczną. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2022r. o godz. 17.00. Do udziału w procesie konsultacji projektu St...
więcej >
2022-06-23
Dziś obchodzimy DZIEŃ OJCA. 
więcej >
2022-06-22
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuje na dzień 30.06.2022 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2022-06-21
W związku z opracowywaniem dokumentu "Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030" Stowarzyszenie LYSKOR zaprasza do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym jej realizacją.Zgromadzone dzięki ankiecie dane pozwolą na precyzyjne określe...
więcej >
2022-06-20
Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
więcej >
2022-06-14
W dniu 23.06.2022 r. (czwartek) w kawiarni OKiS Gaszowice w godz. 16:00 – 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne  dotyczące Programu priorytetowego „Czyste Powietrze". Pracownicy urzędu odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku...
więcej >
2022-06-13
W związku z opracowywaniem dokumentu "Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030" Stowarzyszenie LYSKOR zaprasza do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym jej realizacją.
więcej >
2022-06-08
Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR wraz z Wójtem Gminy Gaszowice serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne.
więcej >