XII Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych

2022-06-03