Ankieta "Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030"

2022-06-21


W związku z opracowywaniem dokumentu "Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030" Stowarzyszenie LYSKOR zaprasza do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym jej realizacją.

Zgromadzone dzięki ankiecie dane pozwolą na precyzyjne określenie kierunków działań, celów oraz przedsięwzięć, jakie znajdą się w przygotowywanym dokumencie strategicznym.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do 24 czerwca 2022 r.

Ankietę można wypełnić klikając w link https://forms.gle/iUwc2WEmwGY8A2Tu5