Spotkanie konsultacyjne

2022-06-08

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR wraz z Wójtem Gminy Gaszowice serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne w celu zidentyfikowania potrzeb rozwojowych gminy widzianych oczyma jej mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów i innych podmiotów działających na tym terenie. Aby dobór planowanych celów i przyszłych działań był jak najbardziej efektywny i trafny, a pieniądze przeznaczone na rozwój Państwa miejscowości trafiły adekwatnie do potrzeb, zwracamy się z prośbą o podzielenie się swoimi oczekiwaniami i pomysłami, które posłużą do propozycji ich rozwiązań oraz nakreślenia celów i przedsięwzięć do strategii rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.