Archiwum aktualności: styczeń 2022

2022-01-28
Nakazy płatnicze podatku rolnego i od nieruchomości na rok 2022 można odebrać w budynku OSP Szczerbice w dniach:
więcej >
2022-01-24
Urząd Gminy Gaszowice jest otwarty dla klientów, jednak ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w trosce o zdrowie Wasze i pracowników,  prosimy o kontakt z urzędem  w formie:
więcej >
2022-01-20
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.01.2022 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2022-01-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, iż mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 1, w godzinach urzędowania Ośrodka.
więcej >
2022-01-11
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice". Wnioskodawca w ramach inwestycji objętej Grantem może przeprowadzić następujące prace:
więcej >
2022-01-10
W szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach zakończył się projekt „Spotkanie z górnictwem”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu „Przekraczamy granice 2014-2020.” Dotyczy współpracy Polsko – Czeskiej. Wnioskodawcą pro...
więcej >
2022-01-07
Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2021 oraz wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
więcej >