Komunikat Sołtysa Szczerbic

2022-01-28

Nakazy płatnicze podatku rolnego i od nieruchomości na rok 2022 można odebrać w budynku OSP Szczerbice w dniach:


30.01.2022 r. godz. 8:00 – 12:00 (niedziela)
31.01.2022 r. godz. 9:00 – 15:00 (poniedziałek)
01.02.2022 r. godz. 13:00 – 18:00 (wtorek)


Sołtys Sołectwa Szczerbice