Spotkanie z górnictwem

2022-01-10

W szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach zakończył się projekt „Spotkanie z górnictwem”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu „Przekraczamy granice 2014-2020.” Dotyczy współpracy Polsko – Czeskiej. Wnioskodawcą projektu „Spotkanie z górnictwem” jest Gmina Gaszowice/ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach. Partnerem projektu jest Zakladni Skola Ostrava – Dubina, Frantiska Formana 45. Fundusz projektu opiewa na kwotę 5000 Euro.

Głównym celem projektu było nawiązanie i wzmocnienie współpracy szkół poprzez przybliżenie historii górnictwa pogranicza polsko-czeskiego oraz przełamanie barier i różnic kulturowych tkwiących w zbiorowej świadomości młodych Polaków i Czechów. Celem było także wzajemne poznanie i szukanie punktów stycznych naszych kultur w zakresie przeszłości górniczej.

Cele były realizowane poprzez różnorodne działania takie jak: zwiedzanie kopalń oraz udział w warsztatach górniczych po obu stronach granic, zajęcia integracyjne w obu szkołach,  zwiedzanie Muzeum w Rybniku, familoków w Rybniku Paruszowcu, wspólne warsztaty plastyczne w plenerze z wykorzystaniem surowca jakim jest węgiel, grę terenową podczas której dzieci rozwiązywały zdania dotyczące górnictwa w języku polskim, czeskim i angielskim, biesiadę górniczą połączoną z prelekcją byłych oraz czynnie pracujących górników, wspólne przygotowywanie potraw śląskich, wspólne śpiewanie piosenek górniczych. Podczas z każdego działań uczestnicy otrzymali gadżety (długopisy, teczki, kubki, smycze oraz plecaki) z odpowiednim logo. Zwieńczeniem działań było wydanie biuletynu informacyjnego dzięki któremu uczestnicy projektu, społeczność lokalna jeszcze długo po zakończeniu projektu będzie miała okazję do przybliżenia zagadnienia górnictwa i jego historii na obszarze pogranicza polsko-czeskiego.