Informacja o wnioskach na dodatek osłonowy

2022-01-12

Wójt Gminy Gaszowice informuje, iż mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 1, w godzinach urzędowania Ośrodka.