Archiwum aktualności: marzec 2021

2021-03-26
Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
więcej >
2021-03-26
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że drugie wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - sołectwa Piece i Szczerbice - obszar A do publicznego wglądu odbędzie się w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 19 kwietnia 2021 r. Obwieszczenie w tej sprawie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji...
więcej >
2021-03-19
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że od dnia 22.03.2021  r. Urząd Gminy w Gaszowicach wprowadza ograniczony dostęp interesantów.
więcej >
2021-03-18
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje na dzień 25.03.2021 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2021-03-10
Pierwszą ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można wpłacać u sołtysów w następujących terminach i miejscach:
więcej >
2021-03-10
 Spółdzielnia Socjalna "Horyzonty Kultury" z Czernicy zaprasza na spotkanie z utoplcem. Warsztaty tylko dla odważnych dzieci w wieku 6-10 lat :)
więcej >
2021-03-10
Spółdzielnia Socjalna "Horyzonty Kultury" z Czernicy wznawia organizację urodzinek w reżimie sanitarnym. Zapraszamy do kontaktu.
więcej >
2021-03-10
Stowarzyszenie Spichlerz serdecznie zaprasza na wspólne przedświąteczne śniadanie plenerowe, połączone ze spotkaniem z Zającem :)
więcej >