Drugie wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - sołectwa Piece i Szczerbice - obszar A do publicznego wglądu

2021-03-26

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że drugie wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - sołectwa Piece i Szczerbice - obszar A do publicznego wglądu odbędzie się w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 19 kwietnia 2021 r. Obwieszczenie w tej sprawie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gaszowice.

Aby poznać szczegóły dotyczące drugiego wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu, należy kliknąć w link zamieszczony poniżej.

https://bip.gaszowice.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-gaszowice-z-dnia-26-marca-2021-r-o-drugim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-gaszowice-solectwa-piece-i-szczerbice-obszar-a#cnt

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Gaszowice pod numerem telefonu 32 43 27 158.