Informacja stowarzyszenia LYSKOR

2021-03-26

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Nabór nr 4/2021 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


Termin naboru wniosków: 9 kwietnia 2021 r. – 23 kwietnia 2021 r. (do godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-42021/