Archiwum aktualności: kwiecień 2023

2023-04-28
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniu dzisiejszym na okres 7 dni - zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Gaszowice, ofertę Stowarzyszenia "OLIMP" na wy...
więcej >
2023-04-05
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022
więcej >