Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

2023-04-05

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022