Organizacje pozarządowe - Konkursy

2021-07-02
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej dla klubów sportowych zostały przyznane dotacje w następującej wysokości:
więcej >
2021-06-23
dotyczy konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2021 (w ramach II edycji konkursowej) Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 23 czerwca br. został ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2021 ( II edycja ). W celu oceny wniosków powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której we...
więcej >
2021-06-23
Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza II edycję konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2021. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć zgodnie z umową i trwać nie dłużej niż do 31.12.2020r. Szczegółowa dokumentacja dotycząca konkursu znajduje się poniżej.
więcej >
2021-06-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w dziedzinie: - wypoczynku dzieci i młodzieży,- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, (II edycja ) zostały udzielone dotacje dla następujących pomiotów:
więcej >
2021-05-18
dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie:      - wypoczynku dzieci i młodzieży,       - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
więcej >
2021-05-17
Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w dziedzinie: - wypoczynku dzieci i młodzieży , - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór oferty znajdują się poniżej
więcej >
2021-01-28
  WYNIKI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 ( I edycja )
więcej >
2021-01-25
WYNIKI KONKURSU WNIOSKÓW – SPORT I edycja 2021 Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej dla klubów sportowych zostały przyznane dotacje w następującej wysokości:  
więcej >