Organizacje pozarządowe - Konkursy

2022-09-27
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022, została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska uzyskując dotację w kwocie 47.330,70zł
więcej >
2022-09-14
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 29 sierpnia 2022 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W celu opiniowania ofert powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje poza...
więcej >
2022-08-29
Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022. Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór oferty znajdują się poniżej.
więcej >
2022-07-19
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej dla klubów sportowych zostały przyznane dotacje w następującej wysokości:
więcej >
2022-06-28
dotyczy konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2022 (w ramach II edycji konkursowej) Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 28 czerwca br. został ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2022 ( II edycja ). W celu oceny wniosków powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której we...
więcej >
2022-06-28
Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza II edycję konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2022. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć zgodnie z umową i trwać nie dłużej niż do 31.12.2022r. Szczegółowa dokumentacja dotycząca konkursu znajduje się poniżej.
więcej >
2022-04-29
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w dziedzinie:
więcej >
2022-03-30
dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie:      - wypoczynku dzieci i młodzieży,       - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
więcej >