Organizacje pozarządowe

2022-08-25
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Stowarzyszenie "OLIMP"  dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu".  
więcej >
2022-08-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta  Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych - U'RWIS dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu".
więcej >
2022-08-03
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczerbicach  dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu".
więcej >
2022-07-04
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U'RWIS dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu".
więcej >
2022-04-11
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021
więcej >
2022-01-11
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "LIDER" dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu".
więcej >
2021-11-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U'RWIS dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu"   Pliki do pobrania Spotkanie dzieci z Mikołajem.PDF 719 kB
więcej >