Archiwum aktualności: lipiec 2024

2024-07-16
Jeżeli chcesz wykorzystać piasek lub żwir, który występuje w granicach własności gruntowej (Twojej posesji) możesz ALE nie wydobywaj bezprawnie, nie wydobywaj bez koncesji, nie wydobywaj bez zgłoszenia.
więcej >
2024-07-16
Trwa XXX edycja Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników organizowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu (prasa, internet, radio, TV) opublikują w 2024 roku materiały popularyzujące wiedzę o za...
więcej >
2024-07-10
Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rybniku na kadencję 2024 – 2027  upływa  w dniu 31 lipca 2024 roku.
więcej >
2024-07-10
więcej >
2024-07-10
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa okres pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, uznawan...
więcej >