Komunikat KRUS – przedłużenie do 30 września 2025 r. okresu legalnego pobytu na terytorium Polski pomocnika rolnika – obywatela Ukrain

2024-07-10

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa okres pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, uznawany za legalny na mocy przepisów tej ustawy, zostaje przedłużony do 30 września 2025 r.

Oznacza to, że pomocnicy rolnika będący obywatelami Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce na mocy ww. ustawy mogą do 30 września 2025 r. świadczyć pomoc 
w gospodarstwie rolnika w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w oparciu o umowę
o pomocy przy zbiorach, z czym wiąże się obowiązek podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uwaga!

W sytuacji, gdy obywatel Ukrainy, o którym mowa powyżej:

  • wyjechał, z terytorium Polski na okres przekraczający jednorazowo 30 dni, 
  • korzysta z ochrony czasowej na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy, 
  • uzyskał zezwolenie pobytowe np. zezwolenie na pobyt czasowy

traci uprawnienie legalnego pobytu na terytorium Polski, przysługującego na podstawie
ww. przepisów. 

Utrata tego uprawnienia oznacza, że pomocnika rolnika-obywatela Ukrainy obowiązują ograniczenia w zakresie świadczenia pomocy w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach
do czynności wyłącznie ustawowo określonych, związanych ze zbiorem owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół i roślin zielarskich, a także limit czasu trwania tych umów, ustalony
w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) art. 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2024 r. poz. 854)ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 90)